And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!
- And did those feet, William Blake

lørdag 29. august 2020

El burlón mirar de las estrellas - a poem by Raquel Lanseros in translationIn my continuing project of translating poetry for improving my Spanish, I have recently attempted to render the poem "El burlón mirar de las estrellas" by Raquel Lanseros into Norwegian. As usual, an English rendition of my Norwegian translation will be provided also. The original Spanish text can be found here.


Narren ser på stjernene

Gleda ved å kome attende
har mykje å gjere med sorga
for alt som vender tilbake høyrer fortida til.

Gatelykter, torg, fontener, avenyar,
skilt-averterte kroer, søvngjengaraktig lys.
Alt dette som eg elska og heldt for å vere mitt
ser eg på no med likesæle.

Kanskje dette ikkje har vore di siste tilbakereise...
kviskrar ein skugge til meg med mannsrøyst.
Eg ser etter den. Den er der ikkje lenger. Den heiter Nietzsche.

Plutseleg har eg blitt åleine med livet mitt.The joker looks at the stars

The joy of coming back
has much to do with sadness
for everything that returns pertains to the past.

Streetlamps, squares, fountains, avenues,
taverns advertising by signs, somnambulent light.
All this which I have loved and considered my own
I now consider with indifference.

Perhaps this has not been your final return...
a shadow whispers to me with a male voice.
I look for it. It is no longer there. Its name is Nietzsche.

Suddenly I have become alone with my life.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar